Tečaji španščine


Intenzivni tečaj španskega jezika in kulture za začetnike:

Termini: Oktober-December, Marec-Maj 20 ur (10 srečanj – 1x tedensko)

Prvi del vsakega srečanja je posvečen temeljnim slovničnim in ostalim ustreznim vsebinam. Pri poučevanju je poudarek na komunikacijskem pristopu. Posebna pozornost je namenjena ustnemu in tudi pisnemu izražanju.

Drugi del pa je posvečen spoznavanju kulture Španije in Latinske Amerike:

Ozemlje – Večja mesta – Umetnost in šport – Navade, običaji in obrti – Hrana – Glasba – Osebnosti – Prireditve in igre.

Tečaj vodi naravna govorka Po vsakem srečanju učitelj predlaga ustrezno literaturo, daje fotokopije in domače vaje. Tečaji potekajo v manjših skupinah, minimalno število je 6 udeležencev. Tečaji potekajo v Radovljici, Gorenjska 25 – Šarčeva Vila.


Nadaljevalni tečaj španskega jezika in kulture:

Termini: Oktober-December, Marec-Maj 20 ur (10 srečanj – 1x tedensko)

Prvi del vsakega srečanja bo posvečen nadaljevalnim, slovničnim in ostalim ustreznim vsebinam. Kot na začetnem tečaju, pri poučevanju bo poudarek na komunikacijskem pristopu. Posebna pozornost bo namenjena ustnemu in tudi pisnemu izražanju.

Drugi del pa bo posvečen spoznavanju kulture Španije in Latinske Amerike.

Tečaj vodi naravna govorka. Po vsakem srečanju učitelj predlaga ustrezno literaturo, daje fotokopije in domače vaje. Tečaji potekajo v manjših skupinah, minimalno število je 6 udeležencev. Tečaji potekajo v Radovljici, Gorenjska 25 – Šarčeva Vila.

Kontakt