Istra (20. 10. 2018) – srečanje z Ano Cecilio Prenz Kopušar kot književnico

Ana Cecilia Prenz Kopušar se je uspešno predstavila s svojo knjigo Preko rijeke na biciklu tudi v Istri (Puli). Dvorano mestne knjižnice so napolnili srednješolci v okviru meseca hrvaške kulture. Bili so hvaležni poslušalci, saj Ana Cecilia Prenz Kopušar v knjigi, ki jo je napisala, opisuje svoje življenjske izkušnje prav iz obdobja njihovih let odraščanja. Njena izkušnja bivanja kot mladostnice, v različnih kulturnih in družbenih okoljih je bila mladim še kako močno in koristno, življenjsko sporočilo.

Več v samem spletnem prispevku spletnega portala Glas Istre.

Ana Cecilia Prenz Kopušar sodeluje tudi na literarno kulturnem dogodku, ki bo 23. 10. 2018 na  univerzi v Benetkah (Università Ca’ Foscari Venezia).