Trije člani Fotografskega društva Radovljica razstavljajo v Argentini (2014)

Nazaj na Fotografske razstave